Voor wie

Ik geef behandelingen aan volwassenen (vanaf 18 jaar) in zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Onder het kopje ‘Behandelaanbod’ vind je de verschillende therapievormen. Je kunt bij me terecht voor verschillende psychische klachten, zowel milde als complexere klachten. Denk aan angst en onzekerheid, somberheid of depressieve gevoelens, klachten na een traumatische gebeurtenis, vermoeidheid, stress, paniekaanvallen, piekeren, slecht slapen, dwang, prikkelbaarheid of concentratieproblemen. Ook kun je denken aan bepaalde hardnekkige gedragspatronen, waardoor je steeds tegen hetzelfde aanloopt of in dezelfde valkuilen valt. Voor klachten waarbij 24-uurs zorg of een crisisdienst van belang is, kun je niet bij mij terecht. In dat geval zal ik je terugverwijzen naar de huisarts met waar mogelijk een passend advies. 

 

Behandelaanbod

Er zijn verschillende therapievormen mogelijk, afhankelijk van je behandelwens en hulpvraag. We maken samen een op maat gemaakte behandeling, die bij jou past. Vaak zullen we daarbij verschillende therapievormen combineren, of starten we met de ene vorm en vullen we het later aan met een andere vorm. De therapievormen die ik onder andere geef zijn:

 

The Work

The Work (ontwikkeld door Byron Katie) wordt ook wel Inquiry Based Stress Reduction genoemd, en wordt - net als ACT en mindfulness - gerekend tot de derde generatie gedragstherapie. Daarbij ligt de focus minder op het doel (je direct beter voelen) maar meer op het middel (leren hoe je beter kunt (in)voelen). De aanpak is gericht op de innerlijke wijsheid en minder op je ratio. Je gaat niet 'bedenken' welke gedachten je zouden kunnen helpen, maar je gaat je belemmerende gedachten bevragen, waardoor de helpende gedachten vanuit jezelf (je eigen wijsheid) komen.


ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, en gaat uit van het uitgangspunt dat je geen controle hebt over je gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en veel van je omstandigheden. Er wordt daarom binnen deze therapievorm gefocust op het accepteren van en het met compassie kijken naar je eigen overtuigingen en gedrag. De gedachte is dat acceptatie paradoxaal genoeg leidt tot verandering. Je geeft dus het vechten tegen en bestrijden van je klachten op en leert omgaan met wat er is, waarmee je klachten uiteindelijk vanzelf zullen afnemen. 

 

Mindfulness

Mindfulness betekent eigenlijk ‘aandachtig en bewust gewaar zijn van de ervaring van moment tot moment en zonder oordeel’. In deze behandelvorm train je jezelf om doelbewust aandacht te geven aan alles wat zich voordoet in het moment. Daardoor leer je omgaan met wat is, in plaats van daartegen weerstand te bieden. Je gaat niet zozeer je overtuigingen of gedragsneigingen veranderen, maar leert ze te zien voor wat ze zijn, en ervaart dat ze ook weer weg gaan. Mensen ervaren vaak dat ze daardoor minder ‘in hun hoofd zitten’ en meer in het moment leven.

Cognitieve gedragstherapie​

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die stelt dat zowel je gedachten (je cognities) als je gedrag invloed hebben op hoe je je uiteindelijk voelt. Als je bijvoorbeeld negatief denkt over jezelf of vindt dat je alles perfect moet doen (gedachten), kan dat leiden tot het (te) hoog leggen van de lat, en (te) hard willen presteren (gedrag). Deze therapievorm is actief, wat betekent dat je zowel in de therapiesessies als door middel van huiswerkopdrachten actief aan de slag gaat met het creëren van meer helpende gedachten en meer helpend gedrag.


EMDR

Deze therapievorm heet voluit Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapie die gericht is op mensen met klachten naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis of trauma (denk aan nare herinneringen of angsten). Tijdens EMDR-sessies gaan we de beelden van het trauma opnieuw in gedachten oproepen, alleen nu met een afleidende factor (het volgen van een lichtje, vingerbewegingen of het luisteren naar piepjes). Hierdoor worden de beelden steeds minder levendig, waardoor de (eerdere) nare emoties die je erbij had zullen verminderen. 

 

Schematherapie

Schematherapie is net als Cognitieve Gedragstherapie een therapievorm die gericht is op belemmerende overtuigingen en gedragspatronen, maar is meer gericht op al langer bestaande en meer hardnekkige gedragspatronen. Schematherapie focust zich op de volledige leergeschiedenis van iemand in de vorm van zogenaamde ‘schema’s' (hoe iemand denkt over zichzelf, anderen en de wereld) en 'modi' (hoe iemand zich gedraagt en handelt). Daarnaast is er in Schematherapie aandacht voor emotionele basisbehoeften die (deels) onvervuld zijn gebleven.

 
Wheat Field

Tarieven en vergoeding

Vergoeding

Omdat ik me heb aangesloten bij Stichting 1NP (een netwerk-stichting die het contact en de afrekening met zorgverzekeraars regelt) heb ik contracten met alle zorgverzekeraars voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ en kan je behandeling volledig vergoed worden. Het eigen risico wordt wel aangesproken, dit bedraagt in 2020 minimaal  385 euro. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heb je een geldige verwijsbrief nodig van de huisarts. 

Zelf betalen

Uiteraard kan je er ook voor kiezen om de behandeling buiten de zorgverzekeraar om te laten lopen en zelf te betalen. Bijvoorbeeld omdat je maximale keuzevrijheid wil, je eigen risico niet wil aanspreken of zorg wil zonder dat er een diagnose gesteld hoeft te worden. In dat geval wordt de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarief gehanteerd (in 2020 is dat 110,27 euro per uur) en is er geen verwijzing van de huisarts nodig.

Afzeggen

Afspraken kunnen (telefonisch of via e-mail) kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de afspraak, ongeacht op welke dag het gesprek plaatsvindt. Voor afspraken die niet of te laat worden afgezegd moet ik (helaas) een bedrag van 50 euro in rekening brengen, aangezien deze ‘no shows’ niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. 

Aanmeldprocedure

Mocht je je willen aanmelden voor een behandeling, vul dan eerst het contactformulier in, stuur me een e-mail of bel me even. Ik kan dan inschatten of mijn behandelaanbod past bij je hulpvraag. Indien passend en gewenst kunnen we samen een intakegesprek plannen, waarbij we wat dieper ingaan op je klachten en behandelwensen. In het geval je gebruik wil maken van de vergoeding van je zorgverzekeraar zal ik je ook uitleggen hoe je je kunt inschrijven bij 1NP. Aan het einde van het intakegesprek kan ik je vaak al iets vertellen over wat voor een behandelplan passend is, en over de duur van de behandeling. Met jouw toestemming schrijf ik dan een kort verslagje naar je huisarts. Als het klikt en je je kunt vinden in het behandeladvies, dan plannen we samen een eerste behandelgesprek. Als ik denk dat je beter geholpen kunt worden door een andere behandelaar of iemand met een ander behandelaanbod, geef ik je daar ook advies over. 

Covid-19

Behandelsessies kunnen - met gepaste afstand en inachtneming van alle door het RIVM voorgeschreven maatregelen - plaatsvinden in mijn praktijk, behalve bij (lichte) gezondheidsklachten, wanneer je in een risicogroep valt of wanneer je zelf liever niet naar de praktijk komt. In die gevallen kunnen sessies plaatsvinden via een beschermd beeldbel-programma of telefonisch. 

Wachttijd

In verband met zwangerschapsverlof ben ik afwezig tot in ieder geval juli 2022 en is mijn praktijk tijdelijk gesloten.

 
 
 
Wheat Field

Privacy

Ik heb als GZ-psycholoog een beroepsgeheim, wat wil zeggen dat alles wat je aan mij vertelt, vertrouwelijk is. Alleen de verwijzer (dat is meestal je huisarts) wordt (indien je daarvoor toestemming geeft) aan het begin en aan het einde van de behandeling op de hoogte gesteld door middel van een kort verslag. De privacyverklaring van 1NP (waarbij ik ben aangesloten) kun je hier vinden.

 
Tielke-8 copy.jpg

Wie ik ben

Mijn naam is Tielke de Clerck, ik ben GZ-psycholoog en naast mijn werk in mijn eigen praktijk werk ik ook bij PEP-psychologen, een kleinschalige psychotherapie praktijk in Amsterdam. Ik heb in 2014 mijn master Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond en ben daarna onderzoek gaan doen naar depressie en tevens als therapeut gaan werken op het Bureau Studentenpsychologen van de Universiteit van Amsterdam. Ik begeleidde daar studenten met uiteenlopende klachten, zoals negatief zelfbeeld, faalangst en uitstelgedrag. Vervolgens heb ik ruim zes jaar gewerkt bij grote GGZ-instellingen. Daar heb ik met name angst- en stemmingsklachten en werkgerelateerde klachten zoals burn-out en overspanning behandeld, maar ook heb ik ervaring opgedaan met verslaving en meer complexere problematiek. Omdat ik al langere tijd in Amsterdam woon en werk ben ik daarnaast bekend met de zogenaamde millennial-perikelen en het zoeken van de - soms moeilijk te vinden - balans.   

 
Wheat Field

Mijn visie op therapie

Ik geloof dat wij mensen in de kern goed genoeg en compleet zijn, maar dat overtuigingen en gedragspatronen die we ons tijdens ons leven eigen hebben gemaakt (door bijvoorbeeld de invloed van opvoeding en levensgebeurtenissen) in de weg kunnen zitten. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld muurtjes en beschermlagen om minder gekwetst te raken of om (vermeende) afwijzing te voorkomen. Dat lijkt vaak een hele tijd goed te werken, totdat er een moment komt in je leven dat de controle en veiligheid die je dacht te hebben opgebouwd, toch niet tegen alles bestand blijkt te zijn. Je raakt in een burn-out, depressie of identiteitscrisis of je maakt iets anders moeilijks mee waar je zelf niet meer goed uitkomt.   

 

Kinderen hebben dat soort overtuigingen en patronen vaak nog niet, en je ziet dat ze onbevangen zijn en kunnen zijn met wat is. Of dat nou blijheid, verdriet of boosheid is, kinderen zijn gewoon zonder zich af te vragen of het wel ‘goed’ is wat ze voelen. Als je het mij vraagt gaat therapie dan ook veelal over afleren en niet (meer) doen, in plaats van over bijleren omdat je nog niet goed genoeg bent. Het Taoïsme kent hiervoor de begrippen wu-wei (niet-doen of niet-handelen) en wei-wu-wei (handelen door niet te handelen). Het gaat dus om het afpellen van je (vaak onbewuste) beschermlagen en overtuigingen, totdat je vanzelf weer terug bent bij de gevoelens van onbevangenheid en authenticiteit, en alles weer stroomt. Niet-doen is overigens iets anders dan niets-doen, want uiteraard is therapie hard werken. Ik zie het als een proces wat niet gaat over het geforceerd aanleren van trucjes of ‘pleisters plakken’, maar over het samen vanuit moeiteloosheid en verbinding inzicht en bewustwording verkrijgen over jouw binnenwereld en ontdekken welke stappen je kunt maken die passen bij jouw hulpvraag. 
 

Mijn behandelingen kenmerken zich voorts door een holistische aanpak. Ik heb gedurende mijn loopbaan meerdere opleidingen gedaan, waarbij elke stroming weer beweert dé oplossing of methode te hebben die het beste werkt. Mijn ervaring is dat er eigenlijk niet één oplossing of methode bestaat die voor iedereen werkt. Hoe fijn dat ook zou zijn, therapie is geen lopendebandwerk en er is geen protocol wat voor iedereen werkt. Ik zie het dan ook meer als een puzzel die we samen kunnen leggen, en die input van ons allebei nodig heeft. Mijn input daarbij bestaat meestal uit een combinatie van meerdere elementen uit verschillende therapiestromingen, uit zowel de westerse stromingen (cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en ACT), als uit de oosterse filosofieën (the Work en Mindfulness). Een overzicht en uitleg van de verschillende therapievormen kun je vinden bij mijn behandelaanbod.

 

Kwaliteit

Om de kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen volg ik bij- en nascholing. Daarnaast krijg ik supervisie en neem ik deel aan intervisiegroepen. 

Ik maak gebruik van vragenlijsten om het effect van de behandeling te meten en ik zal ruimte maken om de behandeling te evalueren. 

De overheid heeft zorgverleners in de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te registreren bij Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk ligt ter inzage in de praktijk. 

Licenties en lidmaatschappen

    BIG- geregistreerd GZ psycholoog 
nummer: 29926773525

 

Lid vereniging voor Cognitief Gedragstherapeuten (VGCt) / nummer: 303441

 

AGB-code: 94106520

 
 
Wheat Field

Contact

 

Rokin 98-I

1012 KZ Amsterdam

 

open op donderdag

 

+31(0)6 28 93 16 43

Dank voor je bericht, ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

​© 2020 by Tielke de Clerck